Les nostres aparents limitacions no ens impedeixen sentir-nos empresa i oferir serveis d'alta qualitat

Sobre nosaltres

MásQue Iniciativas, S.L. es una companyia que es distingeix per la seva capacitat d’adaptació a totes aquelles empreses que desitgen complir amb la Llei d’Inserció Social de persones amb Diversitat Funcional així com potenciar la seva Responsabilitat Social Corporativa.

La millor garantia d’eficàcia, qualitat i rendibilitat que podem oferir-te en totes les nostres àrees de servei és el constant aval dels nostres propis clients.

Tots ells tenen alguna cosa en comú i és que desitgen alguna cosa MÁSQUE complir la llei: són empreses que, al nostre costat, transformen un imperatiu legal en una opció SOCIAL segura i RENDIBLE.

És per això que la nostra companyia ha pres com a eslògan MÁSQUE (+Q) ja que entenem que revela en part les nostres particularitats.

Una d’elles és la destacada sensibilitat dels nostres clients per la inserció de persones en l’àmbit laboral amb alguna mena de diversitat funcional. Una altra és el suport que la nostra empresa rep en la seva aposta per la qualitat i la rendibilitat en totes les àrees de servei que ofereix, suport sense el qual ens seria impossible el desenvolupament de tot el nostre projecte.

Més informació: