Responsabilidad Social Corporativa

Responsabilitat Social Empresarial

Responsabilidad Social Corporativa

Responsabilitat Social Empresarial

La Unió Europa va definir el 2001 la Responsabilitat Social Empresarial (*RSE) o Responsabilitat Social Corporativa (*RSC) com un model de gestió de les organitzacions que integra de manera voluntària qüestions socials i mediambientals en les operacions i en les relacions amb els clients, proveïdors, treballadors, i en la comunitat en la qual opera. El 2011 actualitza el concepte i el resumeix com la responsabilitat de les empreses pel seu impacte en la societat. El concepte, doncs, remet a la relació que l’empresa té amb el seu entorn, més enllà del seu objectiu prioritari com a generador de riquesa i del compliment de la legislació específica. En definitiva, l’objectiu de la *RSC és contribuir a una societat millor i a un medi ambient més net. Actualment, el concepte conviu amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, més coneguts com a ODS, que va llançar l’ONU el 2015. Els líders mundials van adoptar aleshores 17 objectius globals per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible.

Cada un dels 17 objectius té metes específiques que cal assolir per part de tots.
Més informació
Des del nostre naixement, a MésQue Iniciatives hem ajudat diferents organitzacions a ser una mica més responsables però sobretot a fer visible la seva *RSC i a divulgar les petites i grans coses que fan per a ser-ho amb els seus grups d’interès: empleats, proveïdors, clients, consumidors, administració, tercer sector, accionistes, la competència o la comunitat.

Catàleg de serveis

COMPLEIX AMB LA RDL 1/2013

Molts conflictes i malentesos que sorgeixen entre treballadors, dirigents, inversors o altres grups d’interès responen al que anomenem l’esfera dels valors. És normal que entre les persones es produeixin divergències entre maneres de veure i viure les coses, però si aquestes no s’expliciten fàcilment poden derivar en la ruptura dels llaços de confiança i respecte que nodreixen una relació constructiva, també la laboral.
Una auditoria ètica té per objectiu calibrar l’estat de salut axiològica (o valors) d’un determinat conjunt o punt focal d’aquest, amb l’objectiu d’il·luminar quins són els conflictes subjacents al seu clima de relació.

A partir d’un contacte directe amb la realitat empresarial o laboral (en forma d’entrevistes, recopilació de dades, convivència amb els professionals, etc.), el nostre compromís se centra en ser eficients en la detecció dels problemes o malentesos relatius als valors dels implicats. Només el correcte dibuix del mapa de valors, presents en l’imaginari col·lectiu dels implicats, es pot afrontar —amb profunditat i amplitud— el repte de transformar un clima poc saludable en un espai de construcció personal i empresarial

Programa de gestió de relacions amb els grups d’interès
Assessorament en certificacions
Pla de comunicació intern i extern de la RSC
Disseny de l’estratègia de comunicació de RSC integrada en les xarxes socials
Elaboració de memòries de sostenibilitat, revistes corporatives i publicacions específiques en RSC

Moltes empreses destinen formació específica als seus treballadors, i s’esforcen a integrar en la seva programació l’aspecte emocional o *coaching. Amb tot, no és suficient, perquè la dimensió ètica o de valors juga un paper primordial en la vida diària de les relacions laborals, i si bé és present en totes les formacions que es poden oferir, molt poques vegades rep atenció específica.

Per a difondre els valors de la responsabilitat social i la sostenibilitat moltes empreses utilitzen el format audiovisual. Des de MésQue Iniciatives realitzem tot tipus de productes, des de càpsules específiques que conviden a reflexionar sobre la responsabilitat social fins a l’enregistrament de qualsevol activitat que promogui la responsabilitat social en la seva empresa.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us assessorarem

Mas que Iniciativas

Qui som

Serveis